Sustine acest destin

Moldovan Emil

Salvare in format PDF

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII

 

1978, aprilie 08, Reghin, judeţul Mureş, România

STUDII

 

2007 Doctor în arte vizuale în cadrul I. O. S. U. D. – ului Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii de Vest Timişoara, lucrarea cu titlul Metaforă plastică şi simbol la originile artei româneşti, coordonator prof. univ. dr. Constantin Ionescu Prut
2004 Lucrarea de disertaţie Descoperiri preistorice în depresiunea Reghin, coordonator ştiinţific conf. univ. dr. Ioan Andriţoiu
2002-2004 Studii postuniversitare- Masteratul în arheologie pre- sj protoistorică, Universitatea „1 Decembrie 1918 ” Alba Iulia
2002 Lucrarea de diplomă Aspecte privind ritul şi ritualul funerar al primilor indoeuropeni în spaţiul intracarpatic, coordonator ştiinţific conf. univ. dr. Ioan Andriţoiu

1998-2002 Facultatea de Filologie-Istorie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, secţia Istorie - Arheologie, specializarea Arheologie pre – si protoistorică
1993-1997 Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” Bucureşti

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

2007-prezent, preparator universitar la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii de Vest din Timişoara
2005-prezent, asistent cercetător în grantul CNCSIS Proiectul, director de proiect prof. univ. dr. Alexandra Ionescu Titu, în cadrul Centrului de Creaţie în Artele Plastice al Facultăţii de Arte Plastice Timişoara
2004-2007, laborant la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii de Vest Timişoara
2002 anticar, Librăria Noi, Timişoara

ŞANTIERE ARHEOLOGICE

 

Ardeu-Cetăţeaua, august 2002, coordonatori cercetator losif Vasile Ferencz (Deva), cercetator Mihai Căstăian (Orăştie), lector univ. drd. Cristian I. Popa (Alba Iulia)
Alba Iulia-Strada Munteniei, octobrie 2001, coordonator Viorica Rusu (Cluj- Napoca)
Sibişeni-Deasupra satului, august- septembrie 2000, coordonatori prof. univ. dr. Ioan Andritoiu (Alba Iulia), lector univ. drd. Cristian I. Popa (Alba Iulia )
Şeusa-La cărarea morii, iulie 2000, coordonator lector. univ. dr. Marius M. Ciută

BURSE ÎN STRĂINĂTATE

 

Student Erasmus pe perioada 11 mai-30 iulie 2001 la „Ruhr Universität” din Bochum (Germania), coordonator Svend Hansen, membru al catedrei de arheologie pre- şi protoistorică 

 

PARTICIPĂRI LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

·                    Imre Schrammel şi ceramica structurală, mai 2009 în cadrul Zilelor Academice Timişene, Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Vest Timişoara

·                    Arte şi meşteşuguri preistorice de la Reghin (jud. Mureş), 26-27 iunie 2008, în cadrul Simpozionului de Ceramică, Universitatea de Arte şi Design Cluj

·                    Paul Gauguin, autoportret cu ochii închişi, sau un caz particular de prosopomorfism simbolic în arta ceramicii, 26-27 iunie 2008, în cadrul Simpozionului de Ceramică, Universitatea de Arte şi Design Cluj

·                    O posibilă interpretare a decorului unei piese din plastica antropomorfă epipaleolitică (poster) mai 2005, în cadrul Zilelor Academice Timişene, Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Vest Timişoara

·                    Cimitirul evreiesc din Reghin. Prolegomene la istoria unei comunităţi mai puţin cunoscute, in cadrul Colocviului de etnografie Interferenţe cultural-etnice, Reghin, 7 iunie 2003

·                    Referiri la o practică insolită din bronzul timpuriu: excarnaţia, Bucureşti 15-17 martie 2002

·                    Câteva consideraţii privind capitolul despre bogomilism din Panoplia dogmatica a lui Eftimie Zigabenos (sec. XII) Alba Iulia, 28-29 noiembrie 2001

·                    Trepanaţia craniana în preistoria românească, Alba Iulia, 28-29 noiembrie 2001

·                    Bogomilismul şi manifestările sale in spaţul romanesc, Timişoara, 19-21 mai 2000

 

 

 

STUDII PUBLICATE

 

·                    Dispozitivul pivotant de la Deda (judeţul Mureş) pentru confecţionat ceramică din suluri de lut,  în Apulum, 43/1, Alba Iulia, 2006, p. 403-424

·                    Obiecte preistorice descoperite în preajma oraşului Reghin (jud. Mureş), în Marisia. Studii şi materiale, XXVIII, Târgu-Mureş, 2006, p. 25-33

·                    Descoperiri aparţinând culturii Coţofeni la Reghin – Iernuţeni (jud. Mureş), în Revista Bistriţei, XX, Bistriţa, 2006, p. 51-69

·                    Un ritual funerar insolit practicat în trecut de populaţiile din spaţiul românesc, în Omagiu profesorului Ioan Andriţoiu cu prilejul împlinirii a 65 de ani, Studii şi cercetări de arheologie, Ed. ALTIP, Alba Iulia 2005, p. 185-204

·                    Cimitirul evreiesc din Reghin, în Reghinul Cultural. Studii şi articole, VII,  Reghin, 2003, p. 95-104

·                    Trepanaţia craniana în culturi preistorice din Transilvania, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia, 9, 2003, p. 5-23

·                    Referire la practicarea excarnaţiei în preistoria românească. Privire specială asupra bronzului timpuriu sud-vest transilvănean, în Marisia, Studii şi materiale, Târgu-Mureş., XXVII, 2003, p. 487-495

·                    Bogomilismul şi manifestările sale în spaţiul românesc, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia, 6, 2000, p. 103-106

 

CRONICI PLASTICE ŞI ESEURI PUBLICATE

 

·                    Corpul uman, amvon al mărturisirii în sculptura lui Eugen Barzu în Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, 2009, vol IV, sub tipar

·                    Prefaţă de carte, Călătorii şi semne în irealitatea imediată, în Alexandru Jakabhazi, Simbioza dintre abstract şi conştientizare în grafica personală, Ed. Aura, Timişoara, 2009, p. 7-12, ISBN  978-973-7778-76-5

·                    Creatorii şi umbrele lor purtate (text de catalog), în Grup 5, catalog pentru expoziţia de la Târgu Mureş, Galeria UAP, Palatul Culturii, aprilie 2009

·                    Creatorii şi umbrele lor purtate (text de catalog), în Ştefan Călărăşanu şi prietenii la Galeria Calina, p. 3-6

·                    Expoziţia Grupului 21 sau despre fericitele întâlniri în oglindă (text de catalog), în Grup 21. Expoziţia tinerilor artişti arădeni, Ed. Carmel Print, Arad, 2008, p. 5-10, ISBN 978-973-7738-76-9

·                    Patru discursuri despre imponderabilitate (text de catalog), în Sculptura azi. 4 discursuri, Ed. Carmel Print, Arad, 2008, p. 2-5, ISBN 978-973-7738-77-6

·                    „Primitivism” şi senzualitate în creaţia Corinei Nani (text de vernisaj), Timişoara, 2008

·                    Text critic despre lucrările Danei Stana, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 136-137

·                    Text critic despre lucrările Anamariei Şerban, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 126-127

·                    Text critic despre lucrările lui Adrian Raţă, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 114-115

·                    Text critic despre lucrările lui Cosmin Moldovan, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 90-91

·                    Text critic despre lucrările lui Claudiu Emil Ionescu, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 70-71

·                    Text critic despre lucrările Lăcrimioarei Ionescu-Cornea, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 68-69

·                    Text critic despre lucrările Deliei Brânduşescu, în Arad Art 2007. 50 de ani de artă vizuală arădeană, Ed. Mirador, Arad, 2007, p. 26-27

·                    Despre sacralitate bivalentă în pictura lui Adrian Raţă (text de catalog), în Rezerva de vise, Ed. Carmel Print, Arad, 2007, p. 25

·                    Arta Danei Stana între ordine şi haos (text de catalog), în Rezerva de vise, Ed. Carmel Print, Arad, 2007, p. 2

·                    Sacru şi profan în aluziile arhitecturale ale sculpturii lui Dumitru Şerban (text de catalog), în Dumitru Şerban. Şapte sculpturi pentru oraşul meu, Arad, 2007, p. 31-39

·                    Moldovan vs. Moldovan (cronică plastică) în Vertical, Tg. Mureş, an I, 9-15 noiembrie 2007, nr. 9, p. 9

·                    Aforismele prosopomorfe ale lui Cosmin Moldovan (text de catalog), în Istorisiri cu trup şi suflet, Ed. Carmel Print, Arad, 2007, p. 1-2

·                    Dendrologia şi paleontologiile litice ale Deliei Brânduşescu (text de catalog), Catalog de sculptură Delia Brânduşescu, Ed. Carmel Print, Arad, 2007, p.1

·                    Simbolurile lui Marius Bacriu (text de catalog), PENTAdVISUAL, Timişoara, 2006

·                    Gânduri despre o expoziţie a lui Simion Moldovan, selecţii din text citite în cadrul emisiunii TV Schiţe de portret, TV Târgu Mureş, joi 2 martie ora 21:30, 2006

·                    Scurtă călătorie în palatul lui Minos (cronică plastică), în Cuvântul liber, Tg. Mureş, 10 iunie2003, p. 6

·                    Impresii despre o bursa in Germania, în Buletinul Comunicărilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia, 7, 2001, p. 291-293

·                    O altă istorie despre călăreţi (eseu despre Borges şi despre migraţiile indoeuropene ) in revista studenţească Terminal, Alba Iulia , nr. 2, 2000, p. 3

 

 

STUDII ÎN PREGĂTIRE

 

·                    Contribuţii la iconografia culturii Wietenberg

 

 

 PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE

 

 ·                    2005, Participant cu lucrări de grafică în cadrul Festivalului Utopii Contemporane organizat de doamna prof. univ. dr. Alexandra Ionescu Titu

·                    2006, Salonul anual de artă, Galeria Delta, Arad

               

 

 

MEMBRU ÎN COLECTIVE DE CERCETARE

 

 ·                    2007-2008, cercetător în grantul CNCSIS Artă şi funcţionalitate în ceramica artistică a secolului al XX-lea, director proiect Andreescu Diana

·                    2005-2007, asistent cercetător în grantul CNCSIS Proiectul, director de proiect prof. univ. dr. Alexandra Ionescu Titu, în cadrul Centrului de Creaţie în Artele Plastice al Facultăţii de Arte Plastice Timişoara

                   

 

 

MENŢIONĂRI ÎN STUDII DE SPECIALITATE

 

 ·                    referinţă în Alexandra Titu, Noi orientări prospective în arta românească, comunicare în cadrul Zilelor Academice Timişene organizate de Facultatea de Arte şi Design, mai 2009

·                    referinţă în Ioan Godea, Ceramică – tehnologii tradiţionale, Editura de Vest, Timişoara, 2007

 

 

 PREMII ŞI DISTINCŢII OBŢINUTE

 

·                    2008, Nominalizare din partea Facultăţii de Arte şi Design pentru Premiul de Excelenţă pentru Tânăr Cercetător acordat de Universitatea de Vest Timişoara

·                    2007, Diplomă de excelenţă pentru debut în critica de artă, acordată de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Arad, Consiliul Judeţean Arad, Primăria Municipiului Arad

 

 

LIMBI STRĂINE

 

Engleză (citit, conversat, scris)
Germană şi franceză (citit)

APTITUDINI PRACTICE

 

Desen (artistic, tehnic ), pictură, modelaj, restaurare ceramică