Sustine acest destin

Texte publicate

CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE

 

 

Materiale aparţinând culturii Coţofeni descoperite la Reghin-Iernuţeni (jud. Mureş) - Salvează in format PDF

Bogomilismul şi manifestările sale în spaţiul românesc - Salvează in format PDF

Dispozitivul pivotant de la Deda (jud. Mureş) pentru confecţionat ceramică din suluri de lut - Salvează in format PDF

Referire la practicarea excarnaţiei în preistoria românească. Privire specială asupra bronzului timpuriu sud-vest transilvănean. - Salvează in format PDF

Un ritual funerar insolit practicat în trecut de populaţiile din spaţiul românesc1 - Salvează in format PDF

Obiecte preistorice descoperite în preajma oraşului Reghin (jud. Mureş) - Salvează in format PDF

Consideraţii privind cimitirul evreiesc din Reghin. Prolegomene la istoria unei comunităţi mai puţin cunoscute - Salvează in format PDF

Trepanaţia craniană la culturi preistorice din Transilvania - Salvează in format PDF

 

ESEURI

 

 
Simbolurile lui Marius Bacriu -  Salvează in format PDF

Dendrologia şi paleontologiile ale Deliei Brânduşescu - Salvează in format PDF

Impresii despre o bursă în Germania - Salvează in format PDF

Aforismele prospomorfe ale lui Cosmin Moldovan - Salvează in format PDF

Moldovan vs. Moldovan - Salvează in format PDF

Sacru şi profan în aluyiile arhitecturale ale sculpturii lui Dumitru Şerban - Salvează in format PDF

Scurta călătorie în palatul lui Minos - Salvează in format PDF

Utopii contemporane - Salvează in format PDF

 

DOCTORAT

 

Metaforă plastică şi simbol la originile artei româneşti - Salvează in format PDF